Na této stránce jsou zveřejněny odkazy na významné knižní publikace členů České platónské společnosti k Platónovi a jeho dílu.

Aleš Havlíček, Dialog, etika a politika, studie k Platónovým raným a středním dialogům, Praha, OIKOYMENH, 2010. ISBN 978-80-7298-262-2

Havlicek_Dialog_EtikaOdkaz na obchod nakladatele.

 

 

 

 

 

Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón, Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica, sv. 7)

Euthyfr_AH