Soubor následujících textů vznikl s podporou grantového projektu GAUK (Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze) č. 5483.
Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem o studium Platónovy filosofie s pomocí on-line databáze krátkých autorských textů. Témata textů se pojí k dílčím systematickým okruhům, jež se snaží postihnout alespoň základní filosofické a kulturně-historické motivy obsažené v Platónových dialozích.

Texty jsou řazeny tak, aby umožnily čtenáři základní vhled do problematiky interpretace Platónových dialogů. Autoři textů vítají věcnou kritiku textů i případné návrhy na vylepšení databáze formou obdobných krátkých textů, jež budou před případným zveřejněním podléhat redakčnímu posouzení odborných garantů, kteří se účastnili grantového projektu.

Sókratés a Platón, období filosofie.

Platón, jeho doba a období filosofie. – Antonín Šíma
Sókratés, literární postava a čtení Platóna. – Antonín Šíma

Ideje a hypotéza idejí.

Ideje v dialogu Faidón. – Ota Gál
Hypotéza existence idejí – první část dialogu Parmenidés. – Eliška Luhanová

Poznání, ontologie vztahů, nauka o principech.

Platónova strukturální ontologie v dialogu Sofistés. – Eliška Luhanová
Poznání, vědění, řeč. – Antonín Šíma
Platónská metafyzika, principy a čísla. – Antonín Šíma

Duše, myšlení, řád světa a řád řeči.

Jednota a mnohost individuální duše v Ústavě. – Ota Gál
Duše jako “arché kinéseós”. – Ota Gál
Jednota a mnohost individuální duše v dialozích Faidros a Tímaios. – Ota Gál

Erós v Platónových dialozích, krása a lidství.

Erós v dialozích Symposion a Faidros. – Ota Gál
Pojetí krásy u Platóna. Ota Gál
Lidství, božství, animalita v dialogu Symposion. – Eliška Luhanová