Bibliografie 1995-1999

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU); Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina.

Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières)

Česky

Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci
Platón, Alkibiadés I ; Alkibiadés II ; Hipparchos; Milovníci, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1996, 2.vyd. 133s. ISBN 80-86005-29-1

Epinomis, Minós, Kleitofón
Platón, Epinomis; Minós; Kleitofón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1997, 2. vyd, 239 s. ISBN 80-86005-42-9

Euthyfrón, Obrana Sókratova, Kritón
Platón, Euthyfrón, Obrana Sókratova, Kritón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1994, 3. vyd. 104s. ISBN 80-85241-37-4

Faidón
Platón, Faidón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh), 1994, 3. vyd. 104s. ISBN 80-85241-36-6

Filébos
Platón, Filébos, z řeckéh originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1994, 3. vyd. 100s. ISBN 80-85241-35-8

Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos
Platón, Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1996, 2. vyd. 142s. ISBN 80-86005-03-8

Charmidés, Lachés, Lysis, Thagés
Platón, Charmidés, Lachés, Lysis, Thagés, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 1995, 2. vyd, 150s. ISBN 80-85241-81-1

Kratylos
Platón, Kratylos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1994, 2. vyd. 98s. ISBN 80-85241-44-7

Listy
Platón, Listy, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1996, 3. vyd. 103s. ISBN 80-86005-08-9

Parmenidés
Platón, Parmenidés, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1996, 2. vyd, 92s. ISBN 80-86005-02-X

Politikos
Platón, Politikos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1995, 2. vyd. 94s.

Sofistés
Platón, Sofistés, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1995, 2. vyd. 96s.

Theaitétos
Platón, Theaitétos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1995, 2. vyd. 118s.

Timaios, Kritias
Platón, Timaios, Kritias, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1996, 2. vyd. 137s. ISBN 80-86005-07-0

Ústava
Platón, Ústava, z řeckého originálu přeložil František Novotný s použitím překladu Emanuela Peroutky, Praha (Oikoymenh) 1996, 2. vyd, 359s. ISBN 80-86005-28-3

Zákny Platón, Zákony, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 1997, 2. vyd, 383 s. ISBN 80-86005-31-3

Kongresy – konference (Congrès)

Symposium Platonicum Pragense 1 – Politeia et Leges. Platónovy dialogy Ústava a Zákony – The Republic and the Laws of Plato: Proceedings of the first symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4. – 5. dubna 1997, eds. Aleš Havlíček and Filip Karfík, Praha (Oikoymenh) 1998. ISBN 80-86005-74-7

Sborníky (Recueils)

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada filozofická B45, [Proceedings of The Faculty of Arts of University in Brno. Phylosophycal Series] Roč. 1998, Brno (Masarykova univerzita) 1998. ISBN 80-210-1994-8

Platónova Ústava a Zákony: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5. dubna 1997, [Plato’s Dialogues The Republic and the Laws: proceedings of the Symposium of Plato – Translated from German, English and France Originals] Aleš Havlíček (ed.) ; [z německých, anglických a francouzských originálů přeložili Štěpán Blahůšek …[et al.] Praha (Oikoymenh) 1999. ISBN 80-86005-88-7

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 1995

Havelka, Miloš, “Platón: Ústava”, [Plato, The Republic] 43, č. 5, 1995, 869-871.

Smetáček, Zdeněk, “Platonism a politika: (Diskuse o politickém platonismu v České mysli, roč. 29, 1933, s. 109-113 a 236-240)”, [Platonism and Politics] 43, č. 3, 1995, 437-448.

Janák, Vratislav, “Tři poznámky k Platónovým názorům na dějiny”, [Three notices to Plato’s outlook on history] Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C, 2,n1995, 15-22.

Kopřiva, Hjalmar, Ludvík, “Sókratés. Přednášky z antické filosofie – Jan Patočka”, [Socrates. Ancient phylosophy lectures] Echo Latina 1-2, 1995, 58-59.

Stekeler-Weithofer, Primin, “Idea, pojem, význam: K nezvládnutému dědictví jedné historie pojmů”, [Idea, Concept, Meaning] (překlad a poznámky Jaroslav Peregrin) 43, č. 6, 1995, 989-1006.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 1996

Sedláček, Jan, “Otevřená společnost a její nepřátelé”, [The Open Society and Its Enemies – review] Sociologický časopis 32, č. 1, 1996, 103-107.

Syrovátka, Jiří, “Druhé četní Platóna”, [The second reading of Plato] Idea a idealizace v dějinách a v současnosti, Liberec (Scholé filosofia) 1996, 5-33.

Syrovátka, Jiří, Platón a idea: druhé čtení Platóna: Platón čtený v době postmoderní naladěnosti, [Plato and Idea: The second reading of Plato] Liberec (Scholé filosofia) 1996, ISBN 80-238-0337-9

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 1997

Bubnová, Zuzana, “Platón – Machos“, [Plato – Machus] 45, č. 3, 1997, 510-512.

Dudák, Vladislav, “Jak učit Platóna na gimnáziích?”, [How to teach Plato on the secondary school] 45, č. 3, 1997, 507-510.

Chlup, Radek: “Two Kinds of Necessity in Plato‘s Dialogues”, LF 120, č. 3-4, 1997, 204-216.

Janát, Bohumír, “Transcendentní pramen mravnosti”, [The transcendent source of morality] Teologické texty 8, č. 6, 1997, 191-192.

Janda, Jan, “Dialógy I-III”, [The Dialogs I-III – review] AVRIGA, 1997, 80-85.

Rodrigo, Pierre, “Jan Patočka, Platón a fenomenologie”, [Jan Patočka, Plato and Phenomenology] (překlad: Ivana Holzbachová) 45, č. 5, 1997, 787-795.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 1998

Blößner, Norbert, “Dialogautor und Dialogfigur: Überlegungen zum Status sokratischer Aussagen in der Politeia”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 8-26.

Brisson, Luc, Vernunft, “Natur und Gesetz im zehnten Buch von Platons Gesetzen”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 182-200.

Ebert, Theodor, “Sind Meinung und Wissen nach Platon Vermögen?”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 27-45.

Havlíček, Aleš, “Die Kritik Platons an Glaukos Auffassung des besten Staates im V. Buch Politeia”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 46-66.

Lisi, Francisco, L., “Die Stellung derr Nomoi in Platons Staatslehre: Erwägungen zur Beziehung zwischen Nomoi und Politeia”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 89-106.

Mačák, K. “O platónských tělesech”, [About Platonic solids] Matematika – fyzika – informatika, Roč. 7, č. 2 1998 69-76.

Mráz, Milan, “Die Kritik an Platons Politeia im II. Buch von Aristoteles Politik”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 76-88.

Novotný, František, “O překládání z filosofického jazyka Platonova”, [About translation from Plato’s phylosophic language] (přetisk, r. 1935) 46, č. 4, 1998, 619-629.

Papadis, Dimitris, “Regent und Gesetz in Platons Dialogen Politeia und Nomoi”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 106-116.

Petrželka, Josef, “Platón o duši”, [Plato about Soul] SPFFBU-ŘF B45, 1998, 47-54.

Pierris, A. L., “The Metaphysics of Politics in the Politeia, Politikos and Nomoi Dialogue Group”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 117-145.

Pradeau, Jean-François, “L’Exégète ennuyé. Une introduction àla lecture des Lois de Platon”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 154-181.

Robinson, Thomas, M., “Gender-Differentiation and Platonic Political Theory”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 146-153.

Thein, Karel, “The Foundation and Decay of Socrates’ best City (Republic VI, 499b-c, and Books VIII – IX)”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 67-75.

Tomin, Julius, “Joining the Beginning to the End”, Symposium Platonicum 1, (congrès) 1998, 201-216.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 1999

Bednář, Miloslav, “Starost o duši a ctnosti v Platónově Ústavě a Zákonech u C. F. Goodeyho a Ch. Boboniche v kontextu současné filosoficko – politické diskuse o spravedlnosti v demokracii”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 130-139.

Blößner, Norbert, “Autor a postava dialogu: Úvahy o statutu Sókratových výpovědí v Politeii”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 8-24.

Brisson, Luc, “Rozum, příroda a zákon v desáté knize Platónových Zákonů”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 147-161.

Ebert, Theodor, “Jsou podle Platóna mínění a vědění mohutnosti?”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 25-41.

Havlíček, Aleš, “Platónova kritika Glaukónova pojetí nejlepšího zřízení v V. Knize Politeie”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 42-58.

Hauser, Michael, “Faidón na jevišti”, [Phaedo on the scene] 47, č. 2. 1999, 334-336.

Mráz, Milan, “Kritika Platónovy Ústavy ve II. knize Aristotelovy Politiky”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 68-78.

Lisi, Francisco, L., “Místo Nomoi v Platónově nauce o státu: úvahy o vztahu mezi Nomoi a Politeia”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 79-92.

Papadis, Dimitris, “Vládce a zákon v Platónových dialozích Ústava a Zákony”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 93-101.

Pierris, A. L., “Politická metafyzika v dialozích seskupených kolem Ústavy, Politika a Zákonů”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 102-129.

Pradeau, Jean-François, “Politická věda v Platónových Zákonech”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 162-174.

Robinson, Thomas, M., “Rodový rozdíl a Platónova politická teorie”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 140-146.

Thein, Karel, “Založení a úpadek Sókratovy nejlepší obce, (Ústava, VI. 499b-c a knihy VIII-IX)”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 59-67.

Tomin, Julius, “Spojit začátek s koncem”, Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) [Translation of the Proceedings to the Czech language] 1999, 175-189.