Česká platónská společnost byla založena v roce 1997 z iniciativy Aleše Havlíčka (1956-2015) u příležitosti konání mezinárodní platónské konference na téma Platónův dialog Ústava a Zákony. K hlavním cílům tohoto občanského sdružení patří podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak organizování seminářů, konferencí a setkání zájemců o Platónovu filosofii či podpora vydávání kritických statí a děl týkající se Platónovy filosofie. Více o nás »

Aktuality

Symposium „Dialogy Kritón a Minós“

XI. české platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós“ se bude konat 16. listopadu 2018 v budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, místnost 201).… Více »

Čtení Platónova dialogu Kratylos

Jako příprava na mezinárodní platónské symposium k dialogu Kratylos proběhne tradiční čtení, které se uskuteční pod patronací České platónské společnosti 26. – 29. 6. 2017 ve Lhotce u Mělníka.… Více »

X. symposium na téma dialog Euthyfrón

Výroční X. české platónské symposium na téma dialog Euthyfrón se bude konat v pátek 18. listopadu 2016 tradičně ve Vile Lanna (Praha 6, V Sadech 1). Plakát a program.… Více »

Kondolence k úmrtí Aleše Havlíčka

Po rozeslání smuteční zprávy a nekrologu na adresy členů České platónské společnosti, Collegium Politicum a International Plato Society jsme obdrželi níže uvedené kondolence, které tímto tlumočíme členům České platónské společnosti, rodině a přátelům zesnulého. Jiří Chotaš, Jakub Jinek, Filip Karfík … Více »