Platónovy spisy

Český překlad kompletních Platónových dialogů od Františka Novotného.

Platón, Spisy I – V

Bibliografie od roku 1995 do roku 2014

Úprava a členění podle: Études Platoniciennes

Bibliografie 2013-2014

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis FČ; Listy filologické LF; Reflexe; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Symposia (Congrès) Symposium Platonicum Pragense 8 − Plato’s […]

Více »

Bibliografie 2011-2012

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis FČ; Listy filologické LF; Reflexe; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Symposia (Congrès) Symposium Platonicum Pragense 7 – Sophist. […]

Více »

Bibliografie 2009-2010

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis FČ; Listy filologické LF; Reflexe; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières) Česky […]

Více »

Bibliografie 2005-2008

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (FČ); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières) Česky […]

Více »

Bibliografie 2000-2004

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (FČ); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU); Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Kompletní vydání Platónových Spisů (Œuvres complètes) Česky […]

Více »

Bibliografie 1995-1999

Seznam excerpovaných periodik a zkratky Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (FČ); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU); Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina. Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières) […]

Více »

Významné publikace členů společnosti

Na této stránce jsou zveřejněny odkazy na významné knižní publikace členů České platónské společnosti k Platónovi a jeho dílu. Aleš Havlíček, Dialog, etika a politika, studie k Platónovým raným a středním dialogům, Praha, OIKOYMENH, 2010. ISBN 978-80-7298-262-2 Odkaz na obchod […]

Více »