Název

Česká Platónská společnost z. s.

IČO: 69781770

Sídlo společnosti:
náměstí Jana Palacha 1/2, Josefov, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa:

Česká platónská společnost z. s., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Kontaktní e-mail:
info@platonskaspolecnost.cz

Bankovní spojení: 2801490504/2010

Organizační struktura společnosti

Předseda: Štěpán Špinka
Místopředseda: Ondřej Krása
Tajemník: Veronika Konrádová
Kontrolní komise: Kryštof Boháček, Jakub Jinek, Štěpán Holub

Zakládající členové v r. 1997
M. Balabán, M. Bednář, K. Boháček, K. Císař, D. Dražilová, J. Fiala, J. Franěk, A. Havlíček, P. Hobza, M. Hrubec, J. Chotaš, I. Chvatík, J. Jirsa, F. Karfík, M. Lyčka, E. Manton, J. Michálek, J. Moural, M. Mráz, O. Nytrová, J. Polívka, V. Prajzler, C. Říha, M. Slezák, R. Šamánek, K. Thein, J. Tomin, P. Vejchoda

V roce 2015 byla společnost tranformována podle Oz č. 89/2012 sb

Stanovy

Zápisy ze schůzí České platónské společnosti

Zápis ze schůze konané 12.11. 2010

Zapis ze schůze konané 11. 11. 2011

Zápis ze schůze konané 9. 11. 2012

Zápis ze schůze konané 14. 11. 2013

Zapis ze schůze konané 7. 11. 2014

Zápis ze schůze konané 14. 11. 2015

Zápis ze schůze konané 18. 11. 2016

Zápis ze schůze konané 10. 11. 2017

Zápis ze schůze konané 16. 11. 2018

Spolupráce

A research network for ancient political theory Collegium politicum
Sborníky z konferencí vydává nakladatelství: OIKOYMENH
Na přípravě symposií se z velké části podílí: Filosofický ústav AVČR
Konference již tradičně hostí Vila Lanna (Praha 6, V sadech 1) – ubytovací a konferenční středisko AVČR.