O nás

Česká platónská společnost byla založena v roce 1997 z iniciativy Aleše Havlíčka (1956-2015) u příležitosti konání mezinárodní platónské konference na téma Platónův dialog Ústava a Zákony. Hlavním cílem naší společnosti je podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak organizování seminářů, konferencí a setkání zájemců o Platónovu filosofii či podpora vydávání kritických statí a děl týkající se Platónovy filosofie.

Organizační struktura společnosti

Předseda: Ondřej Krása
Místopředseda: Filip Karfík
Tajemník: Veronika Konrádová
Kontrolní komise: Kryštof Boháček, Štěpán Holub, David Machek

Spolupracujeme

International Plato Society
Sborníky z mezinárodních konferencí vydává nakladatelství Brill.
Sborníky z konferencí vydává nakladatelství OIKOYMENH.
Dlouhodobě nás podporuje Rada vědeckých společností.
Konference již tradičně hostí Vila Lanna (Praha 6, V sadech 1) – ubytovací a konferenční středisko AV ČR.

Kontaktní e-mail:
info@platonskaspolecnost.cz

Fakturační údaje:

Česká Platónská společnost z. s.

IČO: 69781770

Sídlo společnosti:
náměstí Jana Palacha 1/2, Josefov, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: 2801490504/2010

Korespondenční adresa:

Česká platónská společnost z. s.,

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,

Nám. J. Palacha 2,

116 38 Praha 1

Naše stanovy