Bibliografie 2013-2014

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis FČ; Listy filologické LF; Reflexe; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina.

Symposia (Congrès)

Symposium Platonicum Pragense 8 − Plato’s Statesman. Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense [held in Prague on November 10–12, 2011], edited by Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein, Praha, Oikoymenh, 2013.

Sborníky (Recueils)

Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion] edited Havlíček, A., Jinek, J., Praha, Oikoymenh, 2014.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2013

Ambuel, David, «Pigs in Plato. Delineating the human condition in the Statesman», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 209-227.

Dixsaut, Monique, «La bonne mémoire de Socrate», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 11-26.

El Murr, Dimitri, «Protagoras et l’âge de Zeus du mythe du Politique», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 80-98.

Gill, Marie Louise, «Plato’s Statesman and missing Philosopher», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 27-39.

Havlíček, Aleš, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón, [Ideas and Holiness in Plato’s Dialogue Euthyphro] Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica) 2012. ISBN 978-80-7414-388-5

Jinek Jakub, «“Herdenzucht” und “Gemeinschaftszucht”», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 99-117.

Jinek, Jakub, «Platónova různice s básníky», [Plato’s Quarrell with the Poets], Reflexe 45, 2013, 115-138.

Jirsa, Jakub, «Letters and models: on the Statesman 277d-278e», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013,134-150.

Jirsa, Jakub, «Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě», [Justice and Nature in Plato’s Republic], Reflexe 45, 2013, 91-113.

Karfík, Filip, «The world of human politics. The conditions of political rule in Plato’s Politicus», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 118-133.

Lane, Melissa, «Political expertise and political office in Plato’s Statesman», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 51-79.

Miller, Mitchell, «A resource for Plato in the Statesman», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 178-200.

O’Meara, Dominic, «A new robe for the goddess in Plato’s Statesman?», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 151-161.

Ricken, Friedo, «Plato’s statesman, a political utopia?», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 201-208.

Rowe, Christopher, «The Statesman and the best city», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 40-50.

Suvák, Vladislav, «O dialektickom charaktere Antisthenovho „Aianta“ a „Odyssea“ », [On the dialectical character of Antisthenes’ “Ajax” and “Odysseus”], FČ 61, 1, 2013, 33-50.

Thein, Karel, «“The greatest and most valuable things”. On Statesman 285d9-286a7», Symposium Platonicum Pragense (congrès) 8, 2013, 162-177.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2014

Boháček, Kryštof, «Diatribé a sofia», [Diatribe and sofia], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 28-47.

Cepko, Jaroslav – Wollner, Ulrich, «Prooimion dialogu», [Prooimium of the Dialogue], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 15-27.

Gál, Ota, «Filosofické básnictví», [Philosophical Poetry], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 48-60.

Havlíček, Aleš, «Tlumočení a výklad», [Interpretation and Explanation], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 105-113.

Jinek, Jakub, «Filosofické rapsódství», [The philosophical rhapsody Speaking], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 113-136.

Jirsa, Jakub, Thein, Karel, Jinek, Jakub, Obec a duše, K Platónově praktické filosofii, [The City and Soul. Plato on Individual Virtue and Political Regime] Praha, Filosofia, 2014.

Konrádová, Veronika, «Entúsiasmos a techné», [Entusiasmus and techne], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 61-76.

Petrželka, Josef, «Jak umělec tvoří», [How an Artist Makes up], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 77-87.

Moural, Josef, «Skepse, specializace, krása a souběžné výkony duše», [Scepsis, Specialization, Beauty and Concurrent performances of the Soul], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 163-174.

Niederle, Rostislav, «Problém umělecké interpretace dialogu», [The Problem of an artistic interpretation of the Dialogue], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 154-162.

Stránský, Jiří, «Božské a lidské v poesii, filosofii a rétorice», [The Divine and the Human in Poetry, Philosophy and Rhetoric], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 136-154.

Thein, Karel, «Inspirace jako filosofický problém», [Inspiration as Philosophical Problem], Platónův dialog Ión [Plato’s dialogue Ion], (recueil), 2014, 88-104.