Ión

Symposium na téma: Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku.
9. a 10. listopadu 2012

Ión pozvánka

Sborník Platónův dialog Ión

Platónův dialog Ión, Havlíček, Aleš, Jinek, Jakub, Praha, OIKOYMENH, 2014.

ISBN 978-80-7298-193-9

Odkaz na eshop vydavatele

Ión obsah sborníku ke stažení