Aktuality

Platónův dialog Sofistés – Plato’s Sophist

ČESKÁ PLATÓNSKÁ SPOLEČNOST, UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE (ÚFaR FF), MEZINÁRODNÍ FILOSOFICKÁ AKADEMIE V LICHTENŠTEJNSKU, JIHOČESKÁ UNIVERSITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (TF) A FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR. CZECH PLATO SOCIETY, CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE (Institute of Philosophy and Religious Studies), INTERNATIONAL ACADEMY … Více »

PLATO’S SOPHIST – Tentative Programme

THE SEVENTH INTERNATIONAL PLATO SYMPOSIUM IN PRAGUE Focused on Plato’s Sophist Date of the Conference November 11th to 14th, 2009 Form of Meeting The symposium will take place in the Villa Lanna which is situated in the Prague diplomatic residence … Více »

Přednáška Christiana Ibera

Přednáška Logos, Physis und Dialektik bei Heraklit, kterou prosloví PD Dr. Christian Iber (v akademickém roce 2007/2008 hostující profesor Filosofického ústavu), se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2008 ve 14 hodin v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, … Více »