Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa

Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa k Aristotelově politické filosofii se uskuteční 10. a 11. března v zasedací místnosti FÚ AV ČR (Jilská 1) a v budově Filosofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2). Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka