CFA: Lachés

Česká platónská společnost pořádá ve dnech 5. až 6. listopadu 2020 ve Vile Lanna v Praze XII. české platónské symposium věnované dialogu Lachés.

Zvané přednášky doposud přislíbili Kryštof Boháček, Jakub Jinek, Jakub Jirsa, Josef Moural, Štěpán Špinka a Karel Thein.

Zájemce o přednesení vlastního příspěvku prosíme o zaslání abstraktu o maximálním rozsahu dvě normostrany do 31. července 2020 na emailovou adresu: info@platonskaspolecnost.cz. Do 31. srpna 2020 budete vyrozuměni o výsledku výběrového řízení na zařazení Vašeho příspěvku do programu. Případný zájem o uhrazení cestovních výdajů vyjádřete, prosíme, v průvodním mailu (doufáme, že budeme schopni alespoň některým požadavkům vyhovět, v tuto chvíli to však s jistotou slíbit nemůžeme).

Přednesené příspěvky budou po recenzním řízení a redakci publikovány v kolektivní monografii Platónův dialog Lachés.

V případě trvání epidemiologických opatření bránících osobnímu setkání bychom se pokusili konferenci uskutečnit online.