CFA: Menexenos

Česká platónská společnost pořádá 17. října 2022 ve vile Lanna v Praze XIII. české platónské symposium věnované dialogu Menexenos.

Zájemce o přednesení příspěvku prosíme o zaslání abstraktu o maximálním rozsahu dvě normostrany do 31. července 2022 na emailovou adresu: info@platonskaspolecnost.cz. Do 31. srpna 2022 budete vyrozuměni o zařazení Vašeho příspěvku do programu.

Přednesené příspěvky budou po recenzním řízení a redakci publikovány v kolektivní monografii Platónův dialog Menexenos.

Konference proběhne v hybridním formátu, a bude se tak možné k akci připojit i online.