Platónův dialog Ión Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku.

Dovolujeme si všechny zájemce pozvat na osmé platónské symposium, které se koná 9. a 10. listopadu 2012 ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6).

Program

Pátek 9. listopadu 2012

9:45 Zahájení
Předsedající: Aleš Havlíček
10:00 Kryštof Boháček (FF ZČU) „DIATRIBÉ a SOFIÁ v dialogu Ión.“
10:45 Karel Thein (FF UK) „Inspirace jako filosofický problém. K Platónově dialogu Ión.“
11:30 Přestávka
11:45 Veronika Konrádová (FF UJEP) “Enthúsiasmos a techné.“
12:30 Josef Petrželka (FF MU) „Uměl Platón psát dialogy?“
13:15 Oběd

Předsedající: Štěpán Špinka
15:00 Jakub Jinek (FF UK) „Rapsódi, básníci a filosofové: společně k dokonalosti.“
15:45 Jiří Stránský (FF ZČU) „Mezi božským a lidským: o vztahu poesie, filosofie a rétoriky v Platónových dialozích.“
16:30 Přestávka
16:45 Ota Gál (FF UK) „Platónova krásná mimésis.“
17:45 Schůze České platónské společnosti

Sobota 10. listopadu 2012

Předsedající: Jakub Jirsa
9:30 Jaroslav Cepko, Ulrich Wollner (FHV UMB) „Komu patrí výhra v Epidaure?“
10:15 Aleš Havlíček (FF UJEP) „Není tlumočník jako tlumočník.“
11:00 Přestávka

Předsedající: Jakub Jinek
11:15 Eliška Luhanová (PŘF UK) „Kosmologický status básnické řeči.“
12:00 Rostislav Niederle “Ión jako problém umělecké interpretace.“
12:45 Josef Moural (FF UJEP) „Sókratova činnost v dialogu Ión.“