Sedmé platónské symposium Platónův dialog Hippias Větší – pozvánka.

Dovolujeme si všechny zájemce o studium Platónovy filosofie pozvat na VII platónské symposium na téma: Platónův dialog Hippias Větší, které se bude konat 12. a 13. listopadu ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1).

Program

Pátek 12. listopadu 2010

Předsedající: Karel Thein

9:00 Předseda ČPS zahájení konference
9:15 Jakub Jirsa (FF UK) – Krása zákona
10:00 Josef Petrželka (FF MU) – Funkce „krásna“ v Hippiovi Větším a v jiných dialozích
10:45 přestávka
11:00 Pavel Hobza (FF UPOL) – Hippias Větší a priorita definice
11:45 Kryštof Boháček (FF ZČU) – Příliš mnoho dvojníků v dialogu Hippias Maior
12:30 Ota Gál (FF UK) – Dialog Hippias Větší jako vodítko pro rekonstrukci Platónova pojetí krásy
13:15 oběd

Předsedající: Aleš Havlíček
15:00 Karel Thein (FF UK) – Idea krásy, kauzalita a problém sebe-predikace
15:45 Ulrich Wollner (FHV UMB) – Sókratovo chápanie krásy
16:30 přestávka
16:45 Jiří Fiala (FF ZČU) – Na samém konci: čísla, veličiny, dvojice a co s tím – Hippias Maior 303–304
17:30 Antonín Šíma (FF UK) – Věci, predikáty, ideje
18:20 Schůze České platónské společnosti
20:00 Pohoštění v restauraci

Sobota 13. listopadu 2010

Předsedající: Filip Karfík
9:30 Jakub Jinek (KTF JU) – Fíková vařečka
10:15 Ivan Chvatík (CTS) – Kdo obejme krásnou dívku? K narážce na „nepsanou nauku“ v dialogu Hippias Větší
11:00 přestávka
11:15 Aleš Havlíček (FF UJEP) – Krásné věci jsou nesnadné
12:00 Josef Moural (FF UJEP) – **Sókratova činnost v dialogu Hippias Větší
12:45 Oběd

Plakát