Smuteční oznámení

Vážení členové, vážené členky České platónské společnosti,

s hlubokým zármutkem Vám sděluji, že 22. července 2015, zemřel zakladatel, spiritus movens a dlouholetý předseda České platónské společnosti doc. ing. Aleš Havlíček, Ph.D.

Smrt jej vyrvala z kruhu rodiny, přátel, spolupracovníků a veřejnosti nečekaně, uprostřed neúnavné práce pro věc filosofie, jíž zasvětil svůj život.

Filip Karfík

Předseda ČPS

(Nekrolog bude uveřejněn na stránkách ČPS v následujících dnech)

…κῆρα δ’ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ

         Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη ῾Ηρακλῆος φύγε κῆρα,

ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι·

ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος ῞Ηρης.

ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,

κείσομ’ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,

καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων

ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων

δάκρυ’ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην…

Homér, Ilias, XVIII,115-125

…καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ

παύσωμαι φιλοσοφῶν …

Platón, Obrana Sókratova, 29d3-4