Symposium „Dialogy Kritón a Minós“

XI. české platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós se bude konat 16. listopadu 2018 v budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, místnost 201).