Charmidés

4. platónské symposium na téma Platónův dialog „Charmidés“ 11.-12.11.2004

Čtvrtek 11.11. 2004
Předsedající: A. Havlíček
9,00 K. Boháček (Plzeň/Praha) Struktura raných dialogů a smysl aporií v dialogu Charmidés
10,00 P. Hobza (Olomouc/Praha) Sókratés jako zaříkávač: problém Sókratova zkoumání a vědění
11,00 I. Chvatík (Praha) Jak je důležité míti filipa
12,30 Oběd
Předsedající: M. Mráz
15,00 K. Thein (Praha) Sókratův sen: Charmidés a Ústava
16,00 J. Jinek (Bendern/Praha) Násilí, zbabělost a jednota ctností v dialogu Charmidés
16,45 A. Havlíček (Praha) Nešťastný život v obci odborníků
17,45 L. Kučera a B. Švandová (Brno) Sófrosyné jako konání svých věci v dialogu Charmidés
18,45 Členská schůze České platónské společnosti
20,00 Pohoštění v restauraci

Pátek 12.11. 2004
Předsedající: Š. Špinka
9,00 J. Jirsa (Budapest/Praha) Sókratův „velký muž“ – interpretace Charm. 164c5-170a9
10,00 F. Karfík (Praha) Poznání a sebevztah
10,45 Přestávka
11,15 J. Tomin (Praha/Anglie) Datovaní a interpretace Charmida
12,15 J. Moural (Praha) Sókratova činnost v dialogu Charmidés
13,30 Oběd