Alkibiadés I

VI. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog Alkibiadés I (2008)

ČESKÁ PLATÓNSKÁ SPOLEČNOST,
UNIVERSITA KARLOVA (ÚFaR FF), FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT DO VILY LANNA (PRAHA 6, V SADECH 1) VE DNECH OD 20. DO 21. LISTOPADU 2008
NA VI. PLATÓNSKÉ SYMPOSIUM V PRAZE S TÉMATEM

PLATÓNŮV DIALOG ALKIBIADÉS I

Program

ČTVRTEK 20.11.
9:15 Filip Karfík (FF UK) zahájení konference
9:30 Aleš Havlíček (FF UJEP), Duše, tělo a já
10:30 Karel Thein (FF UK), Techné a sebepoznání v dialogu Alkibiadés I
11:30 Antonín Šíma (FF UK), Daimónská převaha nad hrdou duší v dialogu Alkibiadés I

oběd

14:30 Eliška Luhanová (FF UK), „Zrcadlo, řekni mi…“ (Alc.I, 132c – 133c a Euripidova Hekabé)
15:30 Jakub Jirsa (FF UK), Epistemologické problémy poznání sebe sama (132c7-133c7)
16:30 Jaroslav Daneš (FF UHK), Politické myšlení v dialogu Alkibiadés I
17:30 schůze České platónské společnosti
19:00 pohoštění v restauraci

PÁTEK 21.11.
9:30 Kryštof Boháček (FF ZČU), Spravedlivé a prospěšné. Dvojí areté v dialogu Alkibiadés I
10:30 Jakub Jinek (FF UK, TF JU), Rozumí dělník svému dílu?
11:30 Josef Moural (FF UJEP), Sókratova činnost v dialogu Alkibiadés I

oběd

Sborník Platónův dialog Alkibiadés

Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Alkibiadés I je výstupem ze 6. symposia konaného v Praze ve dnech 20. a 21. listopadu 2008. Nový formát kolektivní monografie zaručuje lepší pokrytí témat obsažených v dialogu a stává se užitečnější pomůckou pro studium Platóna a jeho spisů.
A. Havlíček, J. Jinek (eds)
ISBN: 978-80-7298-426-8
Počet stran: 184
Rok vydání: 2010
Odkaz na internetový obchod vydavatele

Alkibiadés_Obsah