Hippias Menší

3. platónské symposium na téma Platónův dialog „Hippias Menší“ 25.-26.10. 2002

Program

Pátek 25.10. 2002
Předsedající: A. Havlíček
11,00 J. Tomin (Oxford/Praha) Datování a interpretace Hippii Menšího
12,00 J. Moural (Praha) Sókratova činnost v dialogu Hippias Menší
13,00 Oběd
Předsedající: K. Thein
14,30 Š. Špinka (Praha) Sókratovo podivné dobro
15,15 B. Švandová (Brno) Pravdomluvnost a lstivost
16,00 M. Šedina (Lysá n.L.) Ekonomie božího logu v Platónově dialogu Hippias Menší

Sobota 26.10. 2002
Předsedající: J. Tomin
11,00 J. Petrželka (Brno) Hippias v Hippiovi Menším a jinde
12,00 K. Boháček (Praha/Plzeň) Hektór a Odysseus v dialogu Hippias minor
13,00 Oběd
Předsedající: M. Mráz
14,30 I. Chvatík (Praha) Polytropos Odysseus, polytropóteros Hippias, polytropótatos Sókratés
15,15 A. Havlíček (Praha) Dynamis v dialogu Hippias Menší
16,00 P. Hobza (Olomouc/Praha) Hippias Menší a Sókratova koncepce techné
17,00 Pohoštění
17,30 Členská schůze České platónské společnosti