Hippias Větší

Symposion k Platónovu dialogu Hippias Větší: 12. a 13. listopadu 2010.