Menón

1. platónské symposium na téma Platónův dialog Menón 23.-24.10.1998

Pátek 23.10.1998
Předsedající: A. Havlíček
11.00 H. Kurzová: K interpretaci a textu Platónova dialogu Menón
12.00 K. Večerka: Platónův dialog Menón jako anticipace idejí a anticipace všech opravdových filosofií
13.00 Oběd
Předsedající: K. Thein
14.30 B. Švandová: Počátky Platónovy teorie idejí v dialogu Menón
15.30 J. Moural: Menón: vybrané problémy
16.30 J. Tomin: Platón na rozcestí
18.00 Valná hromada České platónské společnosti

Sobota 24.10.1998
Předsedající: M. Mráz
11.00 M. Šedina: Moudrost opsaného kruhu. Geometrie a mýtus v Platónově dialogu Menón
12.00 J. Fiala: Diorismos Platónova Menónu 86e-87b
13.00 oběd
Předsedající: J. Tomin
14.30 M. Mráz: Aristotelova kritika úvah o anamnési v dialogu Menón
15.30 K. Thein: Nesmrtelná duše a implicitní kosmologie v dialogu Menón (80e1-81e2)
16.30 A. Havlíček: Proč Platón rozlišuje mezi fronésis a epistémé v Men. 86c-100c?