Euthydémos

5. platónské symposium na téma Platónův dialog Euthydémos 10.-11.11.2006

ČESKÁ PLATÓNSKÁ SPOLEČNOST
a
ÚFaR FF UK
spolu s Filosofickým ústavem AV ČR
si Vás dovolují pozvat
na 5. platónské symposium v Praze,
jež se koná ve dnech 10. a 11. listopadu 2006
ve vile Lanna (Praha 6, V sadech 1),

na téma
Platónův dialog Euthydémos

Program

Pátek 10.11. 2006
Předsedající: A. Havlíček
09,00 Š. Špinka (Praha) Sókratés v labyrintu
10,00 P. Hobza (Olomouc/Praha) Platón a sofistika
11,00 J. Jirsa (Budapest/Praha) Jazyk, sofisté a demokracie
12,00 Oběd
Předsedající: F. Karfík
15,00 K. Thein (Praha) Lovit a užívat (Euthydémos 289-290)
16,00 A. Havlíček (Praha) Politika a filosofie v Euthydémovi
17,00 J. Tomin (Praha/Anglie) Platónův střet s Isokratem
18,00 Členská schůze České platónské společnosti
19,30 Pohoštění v restauraci

Sobota 11.11. 2006
Předsedající: Š. Špinka
10,00 I. Chvatík (Praha) Proč jít k Euthydémovi do učení?
11,00 J. Jinek (Praha/Bendern) „Pomoz si sám“ v dialogu Euthydémos
12,00 J. Moural (Praha) Sókratova činnost v dialogu Euthydémos
13,00 Oběd

Sponzoři
RVS ČR • OIKOYMENH • GAČR