I. mezinárodní platónské symposium na téma Platónova „Ústava“ a „Zákony“ 4.-5. 4.1997

Sborník The Republic and the Laws of Plato

The Republic and the Laws of Plato, proceedings of the first symposium Platonicum Pragense, Havlíček, Aleš, Karfík, Filip, Prague, OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-86005-74-7

Odkaz na internetový obchod vydavatele

Vydána byla také česká verze sborníku textů z 1. mezinárodního platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 4.–5. 4. 1997.

Platónova Ústava a Zákony, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4. – 5. dubna 1997, Havlíček, Aleš (ed.), [z německých, anglických a francouzských originálů přeložili Štěpán Blahůšek [et al.], Praha, OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-88-7

Odkaz na internetový obchod vydavatele české verze.

Platonova Ustava a Zakony 200Obsah Platónova Ústava a Zákony

Obsah sborníku ke stažení