Téma podzimního symposia: Platónův dialog Hippias Větší.

Letošní platónská konference se bude konat ve dnech 12. a 13. listopadu 2010.
Jako téma byl tentokrát vybrán dialog Hippias Větší. Dílčí bibliografie k tomuto dialogu bude průběžně zveřejněna