Vzpomínka na Jiřího Fialu

Chtěli bychom informovat, že ve věku 73 let zemřel filosof, matematik a zakládající člen České platónské společnosti Jiří Fiala. Vzpomeňme, že Jiří Fiala významným dílem přispěl k rozvoji filosofického uvažování v Čechách řadou překladů děl z oboru filosofie, dějin vědy a matematiky a zároveň svou pedagogickou činností. Aktivně se účastnil dění spojeného s ČPS a svou prací podpořil odbornou úroveň a tematickou pestrost pořádaných akcí.
Čest jeho památce.