Česká platónská společnost byla založena v roce 1997 z iniciativy Aleše Havlíčka (1956-2015) u příležitosti konání mezinárodní platónské konference na téma Platónův dialog Ústava a Zákony. K hlavním cílům tohoto občanského sdružení patří podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak organizování seminářů, konferencí a setkání zájemců o Platónovu filosofii či podpora vydávání kritických statí a děl týkající se Platónovy filosofie. Více o nás »

Aktuality

Srdečně zveme k účasti na workshopu

Workshop on Ancient Philosophy, který se koná 6 – 7 června 2012 v prostorách hlavní budovy FF UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, v místnosti 217 a 201. Zvláště upozorňujeme na přednášky, které prosloví: Prof. Dominic O´Meara – Cities … Více »

Vzpomínka na Jiřího Fialu

Chtěli bychom informovat, že ve věku 73 let zemřel filosof, matematik a zakládající člen České platónské společnosti Jiří Fiala. Vzpomeňme, že Jiří Fiala významným dílem přispěl k rozvoji filosofického uvažování v Čechách řadou překladů děl z oboru filosofie, dějin vědy … Více »

VIII International Plato Symposium

Eighth International Plato Symposium in Prague on the theme of Plato’s Statesman, to be held from 10th to 12th November 2011 at the villa Lanna (Praha 6, V sadech 1). http://www.platonskaspolecnost.cz/_media/symposia/politikos.pdf… Více »

Diskuse se Štěpánem Špinkou

Dovolujeme si všechny srdečně pozvat na diskusi nad knihami: Duše a zlo v dialogu Faidón a Duše a krása v dalogu Faidros, jejichž autorem je Štěpán Špinka. Diskuse se koná 9. května 2011, v hlavní budově Filosofické fakulty, Nám. Jana … Více »

Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa

Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa k Aristotelově politické filosofii se uskuteční 10. a 11. března v zasedací místnosti FÚ AV ČR (Jilská 1) a v budově Filosofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2). Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka… Více »

VIII International Plato Symposium

Czech Plato Society is proud to announce the VIII International Plato Symposium in Prague, which will take place on November 10-12, 2011 in Villa Lanna, Prague, Czech Republic. The topic for this year is the dialogue Statesman. Among the speakers … Více »

Sophist VII. Symposium Platonicum

Plato’s Sophist 11th to 14th November 2009 Czech Plato Society, International Academy of Philosophy in Liechtenstein, Charles University in Prague, South-Bohemian University in České Budějovice, J. E. Purkyně University in Ústí n. L. and Academy of Sciences of the Czech … Více »